HR-funktion

 

HR-Funktionen er et tilbud til sognene i Holbæk Provsti. Arbejdsgiverfunktionen i det enkelte sogn er underlagt mange forskellige love, regler og overenskomster. HR-Funktionen holder styr på, hvad der er gældende for de forskellige medarbejdere og hjælper med råd og vejledning til sognene.

 

HR-rådgiveren er til rådighed for menighedsrådene og kan medvirke ved:

 • Vurdering af stillingsbehov; omfang og indhold
 • Ansættelsesproceduren; opslag, annoncering, personprofil/samtaler/udvælgelse
 • Indgåelse og ophør af ansættelsesaftale


HR-rådgiveren står til rådighed med sparring vedrørende:

 • Varetagelse af den ”Daglige ledelse”
 • MUS, APV, medarbejdermøder
 • Sikring af godt samarbejde og arbejdsmiljø
 • Lønforhandling
 • Vikardækning
 • Ferieplanlægning
 • Opfølgning/indberetning ved sygdom, barsel, timeløn, vikarer
 • Personalepolitik
 • Information/kommunikation
 • Regler omkring barsel
 • Afregning af feriepenge mv.


Netværksgruppe
Der indbydes jævnligt til netværksmøde for kontaktpersonerne.