Puljer 

Frist for indsendelse senest 14 dage før et Provstiudvalgsmøde (se møder via link nederst på denne side)

 

Reserven (tidligere 5%-puljen):
Principper for bevillinger fra reserven = rådighedsbeløbet
Definition:  Nødvendige og uforudsete udgifter 

Principper for tildeling:
1. Nødvendighed 
2. Bagatelgrænse 
3. Kirkekassens frie midler

 

Send ansøgning til Reserven direkte via hjemmesiden her

 

Aktivitets- og udviklingspuljen:


Der er afsat 850.000 kr. i puljen. Beløbet fastsættes pr. år af Provstiudvalget. Midlerne kan søges af et enkelt menighedsråd eller flere menighedsråd sammen. Der kan søges både til udvikling af igangværende og nye aktiviteter. Aktiviteter kan løbe over et, to eller tre år.

Principper for tildeling af midler 
Overordnet skal ansøgningen almindeligvis kunne relateres til de fælles visioner, der er besluttet:

 

  • Lettelse af de administrative byrder – med særlig fokus på HR, bygninger og kirkegårde.
  • Udvikling af mere vedkommende gudstjenesteformer
  • Initiativer der vil hæve dåbsprocenten og styrke medlemmernes tilknytning til Folkekirken
  • Frivillige – rekruttering, fastholdelse, udvikling
  • Udvikling af kirken som et aktiv lokalt fællesskab og styrkelse af dens diakonale karakter


Kriterier
Der skal foreligge en beskrivelse med angivelse af mål, handleplan samt budget.
Der kan søges til såvel engangs- som fortløbende aktiviteter. Ved afslutning udarbejdes en kort evaluering. Løber aktiviteten over flere år skal der en gang årligt udarbejdes en evaluering.
Ansøger er altid et eller flere menighedsråd, der har udpeget en ansvarlig for aktiviteten.

 

Hvad kan dækkes - eksempler
Udgift til materialer, aktiviteter og PR
Ekstra lønomkostninger
Vejledning/supervision/kurser til ledere

 

Ansøgning
Ansøgninger behandles løbende, men menighedsrådene opfordres til, så vidt muligt, at indsende ansøgninger samtidig med indsendelse af større anlægsønsker (sædvanligvis maj måned).

 

Beslutningskompetence 
Provstiudvalget har fuld beslutningskompetence. Afsatte beløb fremgår af budgetudkast der fremlægges for budgetsamrådet. Budgetsamrådet modtager ligeledes oversigt over foregående års bevillinger.

 

Send ansøgning til Aktivitets- og Udviklingspuljen direkte fra hjemmesiden her

 
Se kommende Provstiudvalgsmøder