Det Fælles Kirkekontor

 

Det Fælles Kirkekontor er en særlig service til borgerne i Holbæk Provsti. 

Det Fælles Kirkekontor står for en række opgaver, som personregistrering og attestudskrivning i de tilsluttede pastorater. 

De enkelte sogne står stadig for kontakten til borgeren, men Det Fælles Kirkekontor sender attesterne til den kirkebogsførende sognepræst, der udleverer attesten til borgeren.

Borgerne får derimod to kontaktmuligheder - den lokale og nære service i deres bopælssogn samt mulighed for at henvende sig personligt på det fælles kirkekontor, centralt beliggende i Holbæk by, tæt på kommunens borgerservice.


Kontakt:
Sortebrødreklosteret | Sankt Nikolai Kirke

Katrine Kærgaard

Klosterstræde 7 | 4300 Holbæk
59 45 05 81 | dfk@km.dk

Man-fre kl. 10.00-13.00 | Tors kl. 16.00-17.30