Sorggruppe for forældre i alle aldre og yngre efterladte

 

Sorggruppen er et tilbud til forældre i alle aldre, der har mistet børn, til yngre der har mistet og til andre med særlige udfordringer i forbindelse med at have mistet. 

Sorg kan ikke sammenlignes, og ens egen sorg kan ikke måles i forhold til andres. Mange oplever derfor også, at sorg gør dem ensomme. Familie og venner har måske forståelse en tid, men så går verden videre, og man kan som sørgende let føle sig hægtet af og ladt alene tilbage. At miste et menneske man elsker, kan forandre meget. I sorggruppen støtter vi den enkelte til at undersøge den nye virkelighed med de følelser, de tab og også den indsigt, der kan ligge i at miste en, der betød uendelig meget.                                                                                                                    

Der er plads og tid til at fortælle om sin egen sorg – og til at høre om andres. Erfaringen viser, at der er meget styrke at hente i genkendelsen og i - under strukturerede former - at være i en sammenhæng med andre, der også mærker sorg og smerte.


Praktisk: 

Man er som udgangspunkt med i gruppen, så længe man selv ønsker det.
Alle er velkomne – uanset kirkeligt tilhørsforhold og bopæl. Det er gratis at deltage.

Gruppen mødes hver anden mandag kl. 18-21 undtagen i sommer- og juleferie.
Møderne holdes i Vipperød sognegård Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.

Gruppen ledes af Kia Starmer, der er psykomotorisk terapeut og psykoterapeut og Lise Trap, teolog og tidl. præst. De to ledere har arbejdet sammen om sorggrupper i mange år.

Man er velkommen til at høre mere ved at kontakte:

Lise Trap på telefon 22414843 –eller på mail  lisetrap1@gmail.com eller

Kia Starmer på telefon 51506878- eller på mail  kiastarmer@tdcadsl.dk