Sygehuspræster

Thomas Gudbergsen

Sogne- og sygehuspræst 
23 67 30 53 | tgu@km.dk

Træffes normalvis på sygehuset tirsdag, onsdag og torsdag.

Telefonisk kontakt fredag, lørdag og søndag. Mandag er fridag.

Dorthe Thaulov

Sogne- og sygehuspræst 
5946 6706 | dth@km.dk

Træffes normalvis på sygehuset tirsdag, onsdag og torsdag.

Telefonisk kontakt fredag, lørdag og søndag. Mandag er fridag.

Som sygehuspræster på Holbæk Sygehus har vi primært fire fokusområder:

  • samtaler og nærvær med patienter
  • varetage kirkelige handlinger på sygehuset
  • samtaler med personale
  • undervise personalegrupper i etisk relaterede emner

Patienterne er vores væsentligste opgave. På et sygehus er der brug for andet end det rent læge- og sundhedsfaglige. Det gør noget ved os som mennesker at få stillet en diagnose. Teknisk set ændres vi deraf. Nu er vi ikke kun i verden med vores gode helbred og raske krop. Nu er vi her også med vores lidelse. Tiden føles ikke længere som vores egen. Nu tager sygdommen sin tid. Kærligheden, de store spørgsmål i livet, sorgen, vreden. Meget sættes i spil. Præsternes teologiske indsigt (altid i respekt for den sundhedsfaglige viden) kan give et eksistentielt rum og sprog til at håndtere svære situationer og dermed skabe de bedst mulige forløb for patienterne. Først og fremmest ønsker vi at lytte, og vi interesserer os for patientens historie lige meget, hvad den indeholder. Vi har tavshedspligt og fører ikke journal.