Kirker og kirkegårde

 

Kirkeministeriet har besluttet, at taksterne på kirkegårdene skal være baseret på de faktiske omkostninger, dog sådan at taksterne er ens i de enkelte kommuner.

Taksterne er gældende pr. 1. januar i indeværende år og bliver reguleret en gang årligt.

Fredningstiden, der fastsættes af embedslægen, er på alle kirkegårde 10 år ved urnenedsættelser, men 20, 25 eller 30 år ved begravelser. Grundprisen er den samme, men en længere fredningstid giver en højere pris, som det fremgår af de tre forskellige takstoversigter, der er linket til.

Det er muligt, at indgå aftale med den enkelte kirkegård om pasning og renholdelse – kontakt den lokale kirkegård for aftale og oplysning om priser.

 

Gravminder
Holbæk Museum har udarbejdet en oversigt over registrerede gravminder i Holbæk Provsti fordelt på kirkegårde.
Oversigten over gravminder viser, hvor gravminder findes i Holbæk Provsti.
Yderligere oplysninger fås på kirkegårdskontoret eller hos kirkeværgen i sognet. 

 

Kirkegårdsvedtægt

| Kirkegårdsvedtægt |

NB! vedtægten er provstiets standardvedtægt. Der kan gælde særlige forhold for enkelte kirkegårde, ligesom enkelte kirkegårde kan have fået godkendte egne vedtægter.

 

Kirkegårdstakster
| Kirkegårdstakster - 20 års fredningstid |
| Kirkegårdstakster - 25 års fredningstid |
| Kirkegårdstakster - 30 års fredningstid |

 

Vedtægt og takstregulativ
| Kirkevedtægt |
| Takstregulativ - brug af kirke |