Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

Folkekirken er en stor arbejdsplads med dygtige medarbejdere. I sognet er det menighedsrådet, der er arbejdsgiver for alle ansatte i kirken undtagen præsterne. Arbejdsgiverrollen varetages oftest af en kontaktperson valgt blandt menighedsrådets medlemmer.

Nye medarbejdere
Menighedsrådet har ansvaret for ansættelse og opsigelse af medarbejderne. I forbindelse med en vakant stilling opfordres menighedsrådet til at overveje, om der i forbindelse med medarbejderskiftet skal ske ændringer i stillingens indhold eller omfang, da opgaver og behov kan være ændret.

Under ansættelsen
Menighedsrådet opfordres til at udarbejde en personalepolitik, der beskrives i en personalehåndbog, så medarbejderen kender til forventninger, forpligtelser og kutymer i sognet.
Afhængig af sognets størrelse er der behov for sikkerhedsorganisation. Ligeledes er APV, MUS-samtaler, sygefraværssamtale mv. også en del af menighedsrådets ansvar.


På ’Den digitale arbejdsplads’ findes råd og vejledning til ovenstående samt redskaber, dokumenter og skabeloner mv. til kontaktpersonens daglige arbejde med medarbejderne, bl.a.  ansættelsesbreve, vejledning i forbindelse med lønforhandlinger, materiale til APV mv.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Holbæk Provstis HR-Funktion, der gerne hjælper med råd og vejledning. 
Der er også mulighed for at kontakte Landsforeningen af Menighedsråd, 87 32 21 33, kontor@menighedsraad.dk.
 
Netværksmøder for kontaktpersoner 
Provstiet indbyder til netværksmøder for kontaktpersonerne. Indbydelse sendes direkte til kontaktpersonerne. Nærmere oplysninger fås hos HR-Funktionen.

 

Kontakt HR-Funktionen:
Provstikonstulent Michael Riis
Hellestrupvej 38 | Sønder Asmindrup | 4390 Vipperød
92 15 15 90  |  mor@km.dk