Menighedsrådet som arbejdsgiver

 

Folkekirken er en stor arbejdsplads med dygtige medarbejdere. I sognet er det menighedsrådet, der er arbejdsgiver for alle ansatte i kirken undtagen præsterne. Arbejdsgiverrollen varetages oftest af en kontaktperson, der er valgt blandt menighedsrådets medlemmer.

Nye medarbejdere
Menighedsrådet har ansvaret for ansættelse og opsigelse af medarbejderne. I forbindelse med en vakant stilling opfordres menighedsrådet til at overveje, om der i forbindelse med medarbejderskiftet skal ske ændringer i stillingens indhold eller omfang, da opgaver og behov kan være ændret.

Under ansættelsen
Menighedsrådet opfordres til at udarbejde en personalepolitik, der beskrives i en personalehåndbog, så medarbejderen kender til forventninger, forpligtelser og kutymer i sognet.
Afhængig af sognets størrelse er der behov for sikkerhedsorganisation. Ligeledes er APV, MUS-samtaler, sygefraværssamtale mv. også en del af menighedsrådets ansvar.


Folkekirkensintranet.dk findes råd og vejledning til ovenstående samt redskaber, dokumenter og skabeloner mv. til kontaktpersonens daglige arbejde med medarbejderne, bl.a.  ansættelsesbreve, vejledning i forbindelse med lønforhandlinger, materiale til APV mv.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Holbæk Provstis personalekonsulent/HR-Funktion, der gerne hjælper med råd og vejledning. 
Der er også mulighed for at kontakte Landsforeningen af Menighedsråd, 87 32 21 33, kontor@menighedsraad.dk.
 
Netværksmøder for kontaktpersoner 
Provstiet indbyder til netværksmøder for kontaktpersonerne. Indbydelse sendes direkte til kontaktpersonerne. Nærmere oplysninger fås hos HR-Funktionen.

 

Kontakt HR-Funktionen
Personalekonsulent Jacob Fage Sørensen
Hellestrupvej 38 | Sønder Asmindrup | 4390 Vipperød
35 90 02 30  |  jfso@km.dk