Det Fælles Kirkekontor i Holbæk Provsti

 

Det Fælles Kirkekontor er en særlig service til borgerne i Holbæk Provsti. 

Det Fælles Kirkekontor står for en række opgaver, som personregistrering og attestudskrivning i de tilsluttede pastorater. 

De enkelte sogne står stadig for kontakten til borgeren, men Det Fælles Kirkekontor sender attesterne til den kirkebogsførende sognepræst, der udleverer attesten til borgeren.

Borgerne får derimod to kontaktmuligheder - den lokale og nære service i deres bopælssogn samt mulighed for at henvende sig personligt på det fælles kirkekontor, centralt beliggende i Holbæk by, tæt på kommunens borgerservice.

Desuden står Det Fælles Kirkekontor for regnskabet for en række sogne. Læs mere om regnskabsfunktionen her

 
Se vedtægt for Det Fælles Kirkekontor her
Kontakt:
Sortebrødreklosteret | Sankt Nikolai Kirke
Klosterstræde 7 | 4300 Holbæk
5945 0581 | dfk@km.dk

Man-fre kl. 10.00-13.00 | Tors kl. 16.00-17.30